Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
Thạch anh 8MHz SMD 5032
Đăng ngày 30-03-2020 10:45:42 PM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 8MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 40MHz SMD 2520
Đăng ngày 13-06-2019 12:26:55 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 40MHz SMD 2520

Thạch anh 20MHz SMD 2520
Đăng ngày 13-06-2019 12:26:29 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 20MHz SMD 2520

Thạch anh 16Mhz
Đăng ngày 12-06-2019 11:34:39 PM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 25Mhz
Đăng ngày 12-06-2019 11:33:56 PM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 12Mhz
Đăng ngày 12-06-2019 11:31:44 PM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

50MHz SMD 5070 OSC
Đăng ngày 10-04-2019 10:24:39 PM
Giá : 13.000 đ

50MHz SMD 5x7 MM OSC

Thạch anh 12Mhz 49SMD
Đăng ngày 25-02-2019 10:41:45 PM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 12Mhz 49SMD

Thạch anh 16Mhz 49SMD
Đăng ngày 25-02-2019 10:40:00 PM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 16Mhz 49SMD

Thạch anh 32MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:57:06 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 30MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:59 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 27MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:51 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 25MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:44 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 24MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:37 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 22.1184MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:29 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 20MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:17 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 16MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:09 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 13MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:01 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 12MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:55:53 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 11.0592MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:55:40 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 4MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:54:15 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh 4MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 8MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:53:23 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh 8MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch Anh 32.768KHz MC-146
Đăng ngày 30-11-2018 01:19:05 AM
Giá : 3.000 đ

32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65kOhm -40°C ~ 85°C, 4Pins, 7x1.5x1.4 mm

Thạch anh 25MHz SMD 3225
Đăng ngày 02-08-2018 03:28:44 AM
Giá : 7.500 đ

Thạch anh 25MHz SMD 3225

Thạch anh 8MHz SMD 3225
Đăng ngày 02-08-2018 03:27:33 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 8MHz SMD 3225

Thạch anh 50MHz SMD 5070
Đăng ngày 02-08-2018 12:56:22 AM
Giá : 6.900 đ

Thạch anh 50MHz SMD 5x7 MM

Thạch anh 8MHz SMD 3213
Đăng ngày 02-08-2018 12:53:50 AM
Giá : 7.000 đ

Thạch anh 8MHz SMD 3.2x1.3 MM

Thạch anh 24Mhz 49SMD
Đăng ngày 02-08-2018 12:45:29 AM
Giá : 2.500 đ

Thạch anh 24Mhz 49SMD

Thạch anh 16MHz SMD 5032
Đăng ngày 30-05-2018 12:04:45 AM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 32MHz TAS-1612D
Đăng ngày 25-04-2018 11:43:42 PM
Giá : 13.500 đ

Thạch anh 32MHz TAS-1612D

Thạch anh 16MHz SMD 3225
Đăng ngày 25-04-2018 11:41:11 PM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 3225

Thạch anh 16MHz SMD 2016
Đăng ngày 25-04-2018 11:38:59 PM
Giá : 10.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 2016

Thạch anh 32MHz SMD 2016
Đăng ngày 25-04-2018 11:37:12 PM
Giá : 10.000 đ

Thạch anh 32MHz SMD 2016

Thạch anh 32.768Mhz 2x6mm
Đăng ngày 02-12-2017 12:26:28 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 18.432Mhz
Đăng ngày 27-10-2017 01:04:30 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 24Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 12:11:02 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 24.57Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 12:10:42 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 22.1184Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 12:07:34 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 11.0592Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 12:07:00 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 8Mhz 49DIP
Đăng ngày 05-10-2017 12:06:14 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 25Mhz 49SMD
Đăng ngày 04-10-2017 11:54:49 PM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 25Mhz 49SMD

Thạch anh 8Mhz 49SMD
Đăng ngày 04-10-2017 11:51:40 PM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 8Mhz 49SMD

Thạch anh 32MHz SMD 2520
Đăng ngày 04-10-2017 11:47:42 PM
Giá : 9.000 đ

Thạch anh 32MHz SMD 2520

Thạch anh 25MHz SMD 2520
Đăng ngày 14-04-2017 04:33:53 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 25MHz SMD 2520

Thạch anh 16MHz SMD 2520
Đăng ngày 14-04-2017 04:30:23 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 2520

Thạch anh 32.768KHz ±20ppm 12.5Pf FC-135 SMD
Đăng ngày 14-04-2017 04:30:22 AM
Giá : 6.000 đ

Thạch anh 32.768KHz ±20ppm 12.5Pf FC-135 SMD

Thạch anh 32.768Mhz 3x8mm
Đăng ngày 13-04-2016 09:05:57 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 14.318Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:05:06 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 13.56 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:04:51 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 12.288 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:04:38 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 11.0592 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:04:24 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 20.5 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:03:54 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 20 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:03:41 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 27 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:03:21 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 26 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:03:13 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 25 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:03:03 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 4 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 09:02:30 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây