Bán hàng:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro       Tư vấn- hỗ trợ kỹ thuật:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro        
Dịch vụ Thiết kế - Đặt mạch in PCB:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro   email  pcb.htpro@gmail.com
 
Dây Bus 12Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:55:40 PM
Giá : 6.900 VND

Dây Bus 12Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 10Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:54:24 PM
Giá : 6.100 VND

Dây Bus 10Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 8Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:52:07 PM
Giá : 5.100 VND

Dây Bus 8Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 5Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:50:11 PM
Giá : 3.900 VND

Dây Bus 5Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:48:21 PM
Giá : 3.400 VND

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:46:19 PM
Giá : 2.900 VND

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 2Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:44:24 PM
Giá : 1.900 VND

Dây Bus 2Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Cab USB type A Đực Cái Dài 30CM
Đăng ngày 13-06-2019 09:07:10 AM
Giá : 10.000 VND

Cab USB 2.0 type A Đực Cái Dài 30CM

Cab USB type A Đực Đực Dài 1.5M
Đăng ngày 12-06-2019 06:40:57 AM
Giá : 18.000 VND

Dây USB type A Đực Đực Dài 1.5M

Cáp HDMI-DB15 Male VGA
Đăng ngày 12-05-2019 11:12:52 PM
Giá : 49.000 VND

Cáp HDMI nối cổng DB15 Male VGA dài 20cm.

Cáp FFC 30Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:43:43 AM
Giá : 9.300 VND

Cáp FFC 30Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 24Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:41:24 AM
Giá : 8.000 VND

Cáp FFC 24Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 20Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:39:12 AM
Giá : 7.500 VND

Cáp FFC 20Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 10Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:37:58 AM
Giá : 5.900 VND

Cáp FFC 10Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 8Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:34:52 AM
Giá : 3.500 VND

Cáp FFC 8Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 4Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:33:10 AM
Giá : 3.000 VND

Cáp FFC 4Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 24Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:26:26 AM
Giá : 8.000 VND

Cáp FFC 24Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 20Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:24:18 AM
Giá : 7.500 VND

Cáp FFC 20Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 5Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:21:29 AM
Giá : 3.000 VND

Cáp FFC 5Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 4Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:20:34 AM
Giá : 3.000 VND

Cáp FFC 4Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Dây Bus 9Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 28-04-2019 01:25:46 AM
Giá : 4.300 VND

Dây Bus 9Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây nối dài USB type B gắn vỏ 1.5M
Đăng ngày 03-04-2019 11:52:26 PM
Giá : 35.000 VND

Dây nối dài USB type B có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Dây nối dài USB type B gắn vỏ 1M
Đăng ngày 03-04-2019 11:50:58 PM
Giá : 30.000 VND

Dây nối dài USB type B có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Dây nối dài USB type B gắn vỏ 50CM
Đăng ngày 03-04-2019 11:49:31 PM
Giá : 26.000 VND

Dây nối dài USB type B có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Cab micro USB- Dây Trắng
Đăng ngày 09-12-2018 11:11:15 PM
Giá : 8.000 VND

Cáp micro USB 1m, dùng làm cab dữ liệu và cấp nguồn cho thiết bị.

Dây Nối SM2.54MM 6Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:43:48 AM
Giá : 4.500 VND

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 4Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:38:37 AM
Giá : 3.000 VND

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 5Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:33:19 AM
Giá : 4.000 VND

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 3Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:14:52 AM
Giá : 2.500 VND

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 2Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:06:20 AM
Giá : 2.000 VND

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Cái
Đăng ngày 08-12-2018 11:41:39 PM
Giá : 4.000 VND

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Cái

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Đực
Đăng ngày 08-12-2018 11:40:58 PM
Giá : 4.000 VND

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Đực

Dây Bus 2Pin PH2.0 1 Đầu Cái Dài 20CM
Đăng ngày 08-12-2018 04:07:50 AM
Giá : 2.000 VND

Dây Bus 2Pin PH2.0 1 Đầu Cái Dài 20CM

Dây USB UNO R3 30cm Máy In
Đăng ngày 04-12-2018 03:17:46 AM
Giá : 10.000 VND

Dây UNO USB dùng làm cab dữ liệu và cấp nguồn cho thiết bị.

Dây USB micro 30cm
Đăng ngày 29-11-2018 03:08:29 AM
Giá : 10.000 VND

Dây microUSB dùng làm cab dữ liệu và cấp nguồn cho thiết bị.

Dây Điện 1 Lõi
Đăng ngày 20-11-2018 05:22:34 AM
Giá : 10.000 VND

Dây điện 1 lõi với nhiều màu sắc khác nhau.

Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 50CM
Đăng ngày 27-10-2018 05:44:28 AM
Giá : 20.000 VND

Bó 5 sợi dây kẹp cá sấu 2 đầu, dài 50cm, với 5 màu sắc khác nhau.

Dây Nối SM2.54MM 6Pin Đực Dài 20CM
Đăng ngày 27-10-2018 05:30:37 AM
Giá : 4.500 VND

Dây Nối SM2.54MM Đực Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 5Pin Đực Dài 20CM
Đăng ngày 27-10-2018 05:29:43 AM
Giá : 4.000 VND

Dây Nối SM2.54MM Đực Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 4Pin Đực Dài 20CM
Đăng ngày 27-10-2018 05:29:00 AM
Giá : 3.000 VND

Dây Nối SM2.54MM Đực Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 3Pin Đực Dài 20CM
Đăng ngày 27-10-2018 05:27:42 AM
Giá : 2.500 VND

Dây Nối SM2.54MM Đực Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 2Pin Đực Dài 20CM
Đăng ngày 27-10-2018 05:26:50 AM
Giá : 2.000 VND

Dây Nối SM2.54MM Đực Dài 20CM

Dây Chuyển USB-DC 5.5mm*2.1mm
Đăng ngày 17-10-2018 11:18:30 PM
Giá : 10.000 VND

Dây nguồn DC 5.5x2.1MM

Dây Cab XH2.54MM 10Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:37:45 PM
Giá : 5.500 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 9Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:37:21 PM
Giá : 5.000 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 8Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:37:01 PM
Giá : 4.500 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 7Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:36:38 PM
Giá : 4.000 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 6Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:34:46 PM
Giá : 3.500 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 5Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:34:29 PM
Giá : 3.000 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 4Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:34:08 PM
Giá : 2.500 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 3Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:33:37 PM
Giá : 2.000 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 2Pin Dài 20CM
Đăng ngày 10-10-2018 10:31:57 PM
Giá : 1.500 VND

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Bus 12Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:58:50 AM
Giá : 5.400 VND

Dây Bus 12Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây Bus 10Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:57:59 AM
Giá : 5.100 VND

Dây Bus 10Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây Bus 8Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:56:10 AM
Giá : 4.100 VND

Dây Bus 8Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây Bus 6Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:55:04 AM
Giá : 3.400 VND

Dây Bus 6Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây Bus 5Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:53:55 AM
Giá : 2.900 VND

Dây Bus 5Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:52:24 AM
Giá : 2.400 VND

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:51:30 AM
Giá : 2.000 VND

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 7CM
Đăng ngày 06-10-2018 06:50:02 AM
Giá : 2.000 VND

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 7CM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây