Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
SN74LVC1G240DBVR
Đăng ngày 24-07-2020 06:39:50 AM
Giá : 5.000 đ

IC BUFFER INVERT 5.5V SOT23-5

HD74HC125P
Đăng ngày 17-07-2020 04:17:51 AM
Giá : 5.000 đ

Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)

SN74HC125N
Đăng ngày 17-07-2020 04:16:48 AM
Giá : 7.000 đ

IC BUS BUFF TRI-ST QD 14DIP

HD74HC244P
Đăng ngày 17-07-2020 04:10:44 AM
Giá : 7.000 đ

Octal Buffers/Line Drivers/Line Receivers

HD74HC14P
Đăng ngày 17-07-2020 03:49:44 AM
Giá : 7.000 đ

Hex Schmitt-Triggered Inverters, DIP14

74HC4050D SOP-16
Đăng ngày 13-06-2019 01:14:47 AM
Giá : 5.500 đ

Categories Integrated Circuits (ICs) Logic - Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers ...

74LS244 DM74LS244WM SOP-20 7.2MM
Đăng ngày 12-06-2019 08:27:56 AM
Giá : 9.500 đ

  • 74LS244 DM74LS244WM SOP20 7.2MM 
  • Hãng sản xuất: INDONESIA.

74HC86M SOP-14
Đăng ngày 12-06-2019 08:25:33 AM
Giá : 2.700 đ

IC GATE XOR 4CH 2-INP 14SOIC  

74LS244D SOP-20 7.2MM
Đăng ngày 12-06-2019 08:17:19 AM
Giá : 9.500 đ

74LS244D SOP-20 7.2MM Korea

74HC14D SOP-14
Đăng ngày 04-05-2019 02:49:19 AM
Giá : 2.000 đ

IC HEX INVERTER SCHM TRIG 14SOIC

SN74HC244NSR HC244 5.2MM
Đăng ngày 23-04-2019 02:29:06 AM
Giá : 10.000 đ

IC BUFFER NON-INVERT 6V 20SO  

74HC125D SOP-14
Đăng ngày 05-04-2019 11:26:02 PM
Giá : 3.500 đ

IC BUFFER DVR TRI-ST QD 14SOIC

SN74LS164N DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 04:33:04 AM
Giá : 13.000 đ

SERIAL-IN PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER

SN74LS74ADR SOP-14
Đăng ngày 19-07-2018 04:15:11 AM
Giá : 13.000 đ

IC D-TYPE POS TRG DUAL

SN74LS244D SOP-20
Đăng ngày 19-07-2018 04:06:55 AM
Giá : 10.000 đ

SN74LS244D SOP-20

SN74LS244N DIP-20
Đăng ngày 19-07-2018 04:02:30 AM
Giá : 8.500 đ

SN74LS244N DIP-20

SN74LS09N DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 03:56:55 AM
Giá : 9.000 đ

IC GATE AND 4CH 2-INP 14DIP  

SN74LS03N DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 03:50:23 AM
Giá : 7.000 đ

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP  

SN74LS393N DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 03:47:29 AM
Giá : 13.000 đ

IC DUAL 4-BIT BINARY CNTR 14-DIP  

HD74LS245P DIP-20
Đăng ngày 19-07-2018 03:44:34 AM
Giá : 19.000 đ

Octal Bus Transceivers

SN74LS245N DIP-20
Đăng ngày 19-07-2018 03:43:04 AM
Giá : 7.500 đ

IC BUS TRANSCEIVER 8BIT 20DIP

SN74LS10N DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 03:37:24 AM
Giá : 6.000 đ

IC GATE NAND 3CH 3-INP 14DIP

SN74LS165N DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 03:35:05 AM
Giá : 8.000 đ

The SN74LS165 is an 8-bit parallel load or serial-in register with complementary outputs available from the last stage.

SN74LS377N DIP-20
Đăng ngày 19-07-2018 03:32:10 AM
Giá : 8.000 đ

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP  

SN74LS33N DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 03:08:23 AM
Giá : 11.000 đ

IC GATE NOR 4CH 2-INP 14DIP  

HD74LS138P DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 03:03:05 AM
Giá : 10.000 đ

The 74LS138 is a high speed 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. This device is ideally suited for high speed bipolar memory chip select address decoding. The multiple input enables allow parallel expansion to a 1-of-24 decoder using just three LS138 devices or to a 1-of-32 decoder using four LS138s and one inverter. The LS138 is fabricated with the Schottky barrier diode process for high speed and is completely compatible with all Motorola TTL families.

SN74LS85N DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 02:57:36 AM
Giá : 8.000 đ

Logic Comparators 4-bit binary or BCD Magnitude Comparator

SN74LS83N DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 02:53:41 AM
Giá : 14.000 đ

SN74LS83N DIP-16

SN74LS76N DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 01:14:30 AM
Giá : 14.000 đ

SN74LS76N DIP-16

SN74LS05N DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 01:09:35 AM
Giá : 8.000 đ

SN74LS05N DIP-14

SN74LS245DWR SOP-20
Đăng ngày 19-07-2018 12:53:49 AM
Giá : 14.000 đ

IC TXRX NON-INVERT 5.25V 20SOIC  

SN74LS145DR SOP16
Đăng ngày 19-07-2018 12:48:29 AM
Giá : 11.000 đ

SN74LS145DR SOP16

SN74LS47N DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 12:43:41 AM
Giá : 11.000 đ

SN74LS47N DIP-16

SN74LS138N DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 12:40:33 AM
Giá : 6.500 đ

The 74LS138 is a high speed 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. This device is ideally suited for high speed bipolar memory chip select address decoding. The multiple input enables allow parallel expansion to a 1-of-24 decoder using just three LS138 devices or to a 1-of-32 decoder using four LS138s and one inverter. The LS138 is fabricated with the Schottky barrier diode process for high speed and is completely compatible with all Motorola TTL families.

SN74LS08DR SOP-14
Đăng ngày 19-07-2018 12:36:09 AM
Giá : 7.500 đ

SN74LS08DR SOP-14

HD74LS145P DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 12:27:52 AM
Giá : 22.000 đ

HD74LS145P DIP-16

SN74LS145N DIP-16
Đăng ngày 19-07-2018 12:25:03 AM
Giá : 11.000 đ

 74LS145 DIP-16

SN74LS04DR SOP-14
Đăng ngày 19-07-2018 12:19:36 AM
Giá : 11.000 đ

SN74LS04DR SOP-14

SN74LS04N DIP14
Đăng ngày 19-07-2018 12:16:28 AM
Giá : 6.500 đ

SN74LS04N DIP-14

SN74LS138DR LS138 SOP-16
Đăng ngày 19-07-2018 12:13:10 AM
Giá : 12.000 đ

The 74LS138 is a high speed 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. This device is ideally suited for high speed bipolar memory chip select address decoding. The multiple input enables allow parallel expansion to a 1-of-24 decoder using just three LS138 devices or to a 1-of-32 decoder using four LS138s and one inverter. The LS138 is fabricated with the Schottky barrier diode process for high speed and is completely compatible with all Motorola TTL families.

SN74LS74AN DIP-14
Đăng ngày 19-07-2018 12:09:13 AM
Giá : 9.000 đ

IC D-TYPE POS TRG DUAL 14DIP

SN74LS165ADR SOP-16
Đăng ngày 19-07-2018 12:06:27 AM
Giá : 13.500 đ

The SN74LS165 is an 8-bit parallel load or serial-in register with complementary outputs available from the last stage.

SN74LS240N DIP-20
Đăng ngày 18-07-2018 11:58:18 PM
Giá : 13.500 đ

SN74LS240N DIP-20

SN74LS244NSR 74LS244 SOP-20
Đăng ngày 18-07-2018 11:53:18 PM
Giá : 9.500 đ

74LS244 SOP-20 5.2MM

SN74LS164DR SOP-14
Đăng ngày 18-07-2018 11:44:26 PM
Giá : 13.000 đ

  • SERIAL-IN PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER

     

SN74LS192N DIP16
Đăng ngày 18-07-2018 11:36:45 PM
Giá : 13.000 đ

SN74LS192N DIP16

SN74LS20N DIP14
Đăng ngày 18-07-2018 11:31:44 PM
Giá : 6.000 đ

SN74LS32N DIP14

SN74LS32N DIP14
Đăng ngày 18-07-2018 11:25:16 PM
Giá : 5.500 đ

SN74LS32N DIP14

SN74HC04N DIP14
Đăng ngày 02-07-2018 10:51:07 PM
Giá : 3.000 đ

SN74HC04N DIP14

74HC4051 TSSOP16
Đăng ngày 25-04-2018 06:05:01 AM
Giá : 13.500 đ

74HC4051 TSSOP16

74HC244D SOP-20 7.2MM
Đăng ngày 25-04-2018 05:49:40 AM
Giá : 8.500 đ

IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20SOIC

74HC4051D SOP16
Đăng ngày 25-04-2018 05:08:03 AM
Giá : 3.500 đ

74HC4051D SOP16

74HC165D
Đăng ngày 06-10-2017 07:16:00 AM
Giá : 5.000 đ

IC ghi dịch 8 bit dữ liệu 74HC165, kiểu chân 16SOIC

74LS08 DIP14
Đăng ngày 04-10-2017 10:45:54 PM
Giá : 8.000 đ

74LS08 DIP14

74LS148 DIP16
Đăng ngày 04-10-2017 10:40:38 PM
Giá : 9.000 đ

74LS148 DIP16

74LS161 DIP16
Đăng ngày 04-10-2017 10:38:47 PM
Giá : 11.000 đ

74LS161 DIP16

74LS90 DIP14
Đăng ngày 04-10-2017 10:36:15 PM
Giá : 12.000 đ

74LS90 DIP14

74LS06 DIP14
Đăng ngày 04-10-2017 10:31:08 PM
Giá : 7.000 đ

74LS06 DIP14

SN74LS07DR SOP14
Đăng ngày 04-10-2017 10:27:47 PM
Giá : 5.000 đ

SN74LS07

74HC245PW
Đăng ngày 22-09-2017 12:32:36 AM
Giá : 5.000 đ

IC 74HC245 là IC xuất nhập 2 chiều có thể mở rộng port cho các dòng vdk có ít chân IO, ngõ ra 3 trạng thái, dòng ra tối đa 35mA....

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây