HTPro.vn 27/4 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 
Trụ đồng đực cái 6mm
Đăng ngày 28-11-2017 11:34:00 PM
Giá : 800 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng đực cái 8mm
Đăng ngày 28-11-2017 11:33:27 PM
Giá : 1.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng đực cái 50mm
Đăng ngày 28-11-2017 11:26:50 PM
Giá : 5.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 12mm
Đăng ngày 28-11-2017 11:23:48 PM
Giá : 1.500 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 6mm
Đăng ngày 28-11-2017 11:21:31 PM
Giá : 800 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 8mm
Đăng ngày 28-11-2017 11:20:57 PM
Giá : 1.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 40mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:56:24 AM
Giá : 4.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 35mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:56:10 AM
Giá : 3.500 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 30mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:55:56 AM
Giá : 3.200 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 25mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:55:43 AM
Giá : 2.700 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 20mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:55:29 AM
Giá : 2.200 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 15mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:53:37 AM
Giá : 1.700 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 10mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:52:40 AM
Giá : 1.200 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 40mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:46:23 AM
Giá : 4.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 35mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:46:04 AM
Giá : 3.500 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 30mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:45:50 AM
Giá : 3.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 5mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:45:35 AM
Giá : 700 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 25mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:45:12 AM
Giá : 2.600 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 20mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:44:57 AM
Giá : 2.100 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 15mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:44:35 AM
Giá : 1.600 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 10mm
Đăng ngày 24-05-2016 09:44:12 AM
Giá : 1.100 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây