Bán hàng:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro       Tư vấn- hỗ trợ kỹ thuật:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro        
Dịch vụ Thiết kế - Đặt mạch in PCB:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro   email  pcb.htpro@gmail.com
 
Header 12Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:12:16 AM
Giá : 520 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 11Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:12:08 AM
Giá : 520 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 10Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:09:46 AM
Giá : 500 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 9Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:09:13 AM
Giá : 480 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 8Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:08:16 AM
Giá : 460 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 7Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:30:56 AM
Giá : 420 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 6Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:29:53 AM
Giá : 360 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 5Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:28:16 AM
Giá : 340 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 4Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:27:21 AM
Giá : 280 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 3Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:26:12 AM
Giá : 190 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 2Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:21:26 AM
Giá : 250 VND

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x20P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:40:14 AM
Giá : 10.500 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x40P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:39:42 AM
Giá : 12.500 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x15P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:38:24 AM
Giá : 6.200 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x14P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:31:09 AM
Giá : 6.200 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x12P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:30:02 AM
Giá : 4.200 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x10P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:29:19 AM
Giá : 3.000 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x9P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:29:00 AM
Giá : 2.900 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x8P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:28:02 AM
Giá : 2.600 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x7P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:27:30 AM
Giá : 2.500 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x6P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:25:30 AM
Giá : 2.300 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x5P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:24:16 AM
Giá : 1.900 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x4P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:23:58 AM
Giá : 1.900 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x3P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:23:30 AM
Giá : 1.900 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x2P SMD
Đăng ngày 27-07-2019 07:03:58 AM
Giá : 1.900 VND

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:18:21 AM
Giá : 1.900 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:18:08 AM
Giá : 1.900 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:17:24 AM
Giá : 1.900 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:17:05 AM
Giá : 2.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:16:46 AM
Giá : 2.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:16:08 AM
Giá : 2.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:15:25 AM
Giá : 2.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:14:55 AM
Giá : 2.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:14:11 AM
Giá : 2.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 06:09:38 AM
Giá : 1.700 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 06:08:53 AM
Giá : 1.700 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 06:08:42 AM
Giá : 1.700 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Lá
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:42 AM
Giá : 1.700 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:30 AM
Giá : 1.700 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:16 AM
Giá : 1.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh lá
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:09 AM
Giá : 1.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:59 AM
Giá : 1.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:50 AM
Giá : 1.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:36 AM
Giá : 1.500 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:04 AM
Giá : 1.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 06:05:47 AM
Giá : 1.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Xanh Lá
Đăng ngày 09-07-2019 06:05:38 AM
Giá : 1.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 06:05:29 AM
Giá : 1.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 06:05:19 AM
Giá : 1.300 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x5P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 06:03:36 AM
Giá : 1.200 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x5P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 06:03:24 AM
Giá : 1.200 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x5P Màu Xanh Lá
Đăng ngày 09-07-2019 06:03:14 AM
Giá : 1.200 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x5P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 06:03:02 AM
Giá : 1.200 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x5P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 06:02:52 AM
Giá : 1.200 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x4P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 05:05:46 AM
Giá : 1.000 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x4P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 05:05:33 AM
Giá : 1.000 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x4P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 05:05:18 AM
Giá : 1.000 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x4P Màu Xanh Lá
Đăng ngày 09-07-2019 05:05:07 AM
Giá : 1.000 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x4P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 05:04:39 AM
Giá : 1.000 VND

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Đực 2.54mm 1x40P Màu Trắng
Đăng ngày 06-07-2019 07:31:37 AM
Giá : 2.000 VND

Header Đơn Đực 2.54mm 1x40P

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây