Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
Cổng Bus Header VH3.96MM 5Pin
Đăng ngày 27-11-2020 02:33:16 AM
Giá : 2.800 đ

Cổng bus VH3.96mm

Cổng Bus Header VH3.96MM 4Pin
Đăng ngày 27-11-2020 02:32:38 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng bus VH3.96mm

Cổng Mini PCIe 52Pin 0.8mm Cao 5.2mm
Đăng ngày 12-11-2020 01:51:05 AM
Giá : 10.000 đ

Khoảng cách chân 0.8mm.
Sản phẩm bao gồm: PCIe + trụ đồng + ốc vít

Cổng Mini PCIe 52Pin 0.8mm Cao 4.0mm
Đăng ngày 12-11-2020 01:50:29 AM
Giá : 10.000 đ

Khoảng cách chân 0.8mm.
Sản phẩm bao gồm: PCIe + trụ đồng + ốc vít
 

Hàng Rào Cái Đôi 2.54MM 2x20Pin Cao 24MM
Đăng ngày 11-11-2020 03:49:25 AM
Giá : 33.000 đ

40 (2x20) 2.54MM Chân mạ vàng

Card Edge Connector Slot 2.54MM 20Pin Pitch
Đăng ngày 15-09-2020 06:19:54 AM
Giá : 11.000 đ

Edge Connector Slot 2.54MM

Card Edge Connector Slot 2.54MM 10Pin Pitch
Đăng ngày 15-09-2020 06:18:00 AM
Giá : 8.000 đ

Edge Connector Slot 2.54MM

Card Edge Connector Slot 2.54MM 8Pin Pitch
Đăng ngày 15-09-2020 06:16:50 AM
Giá : 7.000 đ

Edge Connector Slot 2.54MM

Hàng Rào Đôi Đực 2x40Pin
Đăng ngày 04-05-2020 11:49:25 PM
Giá : 4.000 đ

Hàng rào đôi đực mạ vàng 2.54MM, chiều dài chân cắm 2mm-3.5mm

Hàng Rào Đơn Đực 1x40Pin
Đăng ngày 04-05-2020 11:48:26 PM
Giá : 2.000 đ

Hàng rào đơn đực mạ vàng 2.54MM, chiều dài chân cắm 2mm-3.5mm

Header Chữ U 5.08MM
Đăng ngày 04-05-2020 11:42:28 PM
Giá : 300 đ

Hàng rào chữ U, số chân liên kết 1-3 khoảng cách 5.08MM

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 03:47:11 AM
Giá : 3.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu trắng, chân thẳng.

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Cong
Đăng ngày 28-04-2020 03:45:25 AM
Giá : 4.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu đen.

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang
Đăng ngày 28-04-2020 03:36:43 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang

Cổng SATA 15Pin Đực Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 03:30:58 AM
Giá : 4.500 đ

Cổng SATA 15pin chân thẳng 

Header 12Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:12:16 AM
Giá : 520 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 11Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:12:08 AM
Giá : 520 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 10Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:09:46 AM
Giá : 500 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 9Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:09:13 AM
Giá : 480 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 8Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 04:08:16 AM
Giá : 460 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 7Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:30:56 AM
Giá : 420 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 6Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:29:53 AM
Giá : 360 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 5Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:28:16 AM
Giá : 340 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 4Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:27:21 AM
Giá : 280 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 3Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:26:12 AM
Giá : 190 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 2Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 03:21:26 AM
Giá : 250 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x20P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:40:14 AM
Giá : 10.500 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x40P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:39:42 AM
Giá : 12.500 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x15P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:38:24 AM
Giá : 6.200 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x14P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:31:09 AM
Giá : 6.200 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x12P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:30:02 AM
Giá : 4.200 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x10P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:29:19 AM
Giá : 3.000 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x9P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:29:00 AM
Giá : 2.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x8P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:28:02 AM
Giá : 2.600 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x7P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:27:30 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x6P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:25:30 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x5P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:24:16 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x4P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:23:58 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x3P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 03:23:30 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x2P SMD
Đăng ngày 27-07-2019 07:03:58 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:18:21 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:18:08 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:17:24 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:17:05 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:16:46 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:16:08 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:15:25 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:14:55 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 01:14:11 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 06:09:38 AM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 06:08:53 AM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 06:08:42 AM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Lá
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:42 AM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:30 AM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:16 AM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh lá
Đăng ngày 09-07-2019 06:07:09 AM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:59 AM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:50 AM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:36 AM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 06:06:04 AM
Giá : 1.300 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây