HTPro.vn 27/4 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 
KF7.62-10 Terminal Hàn PCB 10 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:39:58 PM
Giá : 8.000 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-9 Terminal Hàn PCB 9 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:39:35 PM
Giá : 7.500 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-8 Terminal Hàn PCB 8 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:39:13 PM
Giá : 6.000 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-7 Terminal Hàn PCB 7 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:38:36 PM
Giá : 5.000 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-6 Terminal Hàn PCB 6 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:38:10 PM
Giá : 4.000 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-5 Terminal Hàn PCB 5 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:37:19 PM
Giá : 3.500 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-4 Terminal Hàn PCB 4 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:36:54 PM
Giá : 3.000 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-3 Terminal Hàn PCB 3 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:36:31 PM
Giá : 2.500 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF7.62-2 Terminal Hàn PCB 2 Chân 10A 300V 7.62MM
Đăng ngày 10-11-2023 08:35:21 PM
Giá : 2.000 đ

Terminal 7.62MM 10A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

Domino 12P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:50:57 AM
Giá : 31.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 10P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:50:27 AM
Giá : 29.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 9P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:50:09 AM
Giá : 24.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 8P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:49:48 AM
Giá : 22.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 7P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:47:35 AM
Giá : 20.500 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 6P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:47:12 AM
Giá : 18.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 5P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:46:07 AM
Giá : 15.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 4P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:45:57 AM
Giá : 15.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 3P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:45:47 AM
Giá : 11.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 2P 3.81MM Không Hàn Mạch
Đăng ngày 21-10-2021 03:37:25 AM
Giá : 8.000 đ

Domino 15EDRGK đấu nối dây trực tiếp không hàn lên mạch in 3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

Domino 4Pin KF128 2P 5.08MM
Đăng ngày 10-08-2021 05:09:52 AM
Giá : 4.800 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 2Pin KF128 2P 5.08MM Màu Đen
Đăng ngày 11-11-2020 03:57:03 AM
Giá : 2.700 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb 10A 300V

Domino 3Pin KF128 3P 5.08MM Màu Đen
Đăng ngày 11-11-2020 03:56:15 AM
Giá : 3.500 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb 10A 300V

Domino 2 Tầng 3.81MM 2Pin
Đăng ngày 28-10-2020 04:18:21 AM
Giá : 4.500 đ

Domino 2 tầng, khoảng cách chân 3.81MM.
Với thiết kế đặc biệt có các rãnh lắp ghép kết nối ăn khớp nhau, bạn có thể ghép thành domino nhiều chân theo nhu cầu bạn muốn.
Ví dụ:

 • Domino 4Pin = Domino 2P + Domino 2P
 • Domino 5Pin = Domino 2P + Domino 3P
 • Domino 6Pin = Domino 2P x 3 = Domino 3P x 2 
 • Tương tự với 7P, 8P, 9P, 10P, 11P...

Domino 2 Tầng 3.81MM 3Pin
Đăng ngày 28-10-2020 04:17:17 AM
Giá : 7.500 đ

Domino 2 tầng, khoảng cách chân 3.81MM.
Với thiết kế đặc biệt có các rãnh lắp ghép kết nối ăn khớp nhau, bạn có thể ghép thành domino nhiều chân theo nhu cầu bạn muốn.
Ví dụ:

 • Domino 4Pin = Domino 2P + Domino 2P
 • Domino 5Pin = Domino 2P + Domino 3P
 • Domino 6Pin = Domino 2P x 3 = Domino 3P x 2 
 • Tương tự với 7P, 8P, 9P, 10P, 11P...

Domino 2Pin KF128 2P 3.81MM
Đăng ngày 15-06-2020 06:51:40 AM
Giá : 2.700 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 3Pin KF128 3P 3.81MM
Đăng ngày 15-06-2020 06:51:15 AM
Giá : 3.700 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 3Pin KF128 3P 5.08MM
Đăng ngày 15-06-2020 06:49:51 AM
Giá : 3.200 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 2Pin KF128 2P 5.08MM
Đăng ngày 15-06-2020 06:48:52 AM
Giá : 2.400 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 2 Tầng 5.0MM 3Pin
Đăng ngày 21-11-2019 11:49:06 PM
Giá : 7.500 đ

Domino 2 tầng, khoảng cách chân 5.0MM.
Với thiết kế đặc biệt có các rãnh lắp ghép kết nối ăn khớp nhau, bạn có thể ghép thành domino nhiều chân theo nhu cầu bạn muốn.
Ví dụ:

 • Domino 4Pin = Domino 2P + Domino 2P
 • Domino 5Pin = Domino 2P + Domino 3P
 • Domino 6Pin = Domino 2P x 3 = Domino 3P x 2 
 • Tương tự với 7P, 8P, 9P, 10P, 11P...

Domino 2 Tầng 5.0MM 2Pin
Đăng ngày 21-11-2019 11:48:14 PM
Giá : 5.000 đ

Domino 2 tầng, khoảng cách chân 5.0MM.
Với thiết kế đặc biệt có các rãnh lắp ghép kết nối ăn khớp nhau, bạn có thể ghép thành domino nhiều chân theo nhu cầu bạn muốn.
Ví dụ:

 • Domino 4Pin = Domino 2P + Domino 2P
 • Domino 5Pin = Domino 2P + Domino 3P
 • Domino 6Pin = Domino 2P x 3 = Domino 3P x 2 
 • Tương tự với 7P, 8P, 9P, 10P, 11P...

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Cong
Đăng ngày 28-08-2019 04:07:58 AM
Giá : 2.500 đ

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân cong 90 độ.

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Thẳng
Đăng ngày 28-08-2019 04:07:13 AM
Giá : 2.500 đ

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Thẳng

Domino 3P-5.08MM
Đăng ngày 22-06-2019 10:46:30 PM
Giá : 2.500 đ

Domino 3P-KF301-5.08MM

Domino 3P-KF301-5.08MM
Đăng ngày 22-06-2019 10:44:47 PM
Giá : 2.500 đ

Domino 3P-KF301-5.08MM

Domino 16 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:47:18 AM
Giá : 45.000 đ

Domino 16 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 12 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:46:48 AM
Giá : 37.500 đ

Domino 12 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 10 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:43:34 AM
Giá : 32.500 đ

Domino 10 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 9 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:37:58 AM
Giá : 29.500 đ

Domino 9 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 8 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:36:07 AM
Giá : 27.500 đ

Domino 8 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 7 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:34:42 AM
Giá : 26.500 đ

Domino 6 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 6 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:31:54 AM
Giá : 24.500 đ

Domino 6 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 4 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:31:22 AM
Giá : 19.500 đ

Domino 4 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 3 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:30:56 AM
Giá : 15.500 đ

Domino 3 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 2 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 06:27:48 AM
Giá : 11.500 đ

Domino 2 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 22-04-2019 11:11:43 PM
Giá : 3.500 đ

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-HT5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 08-04-2019 05:13:33 AM
Giá : 10.000 đ

Domino 10P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 03-04-2019 11:16:06 PM
Giá : 14.500 đ

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 03-04-2019 11:15:23 PM
Giá : 12.500 đ

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A chân cong 90 độ bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 03-04-2019 11:12:15 PM
Giá : 12.500 đ

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 03-04-2019 11:10:29 PM
Giá : 10.500 đ

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

KF1000-8 Terminal Hàn PCB 8 Chân 25A 300V 10MM
Đăng ngày 09-12-2018 09:25:28 PM
Giá : 8.500 đ

 • Terminal 10MM 25A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF1000-7 Terminal Hàn PCB 7 Chân 25A 300V 10MM
Đăng ngày 09-12-2018 09:25:10 PM
Giá : 8.000 đ

 • Terminal 10MM 25A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF1000-6 Terminal Hàn PCB 6 Chân 25A 300V 10MM
Đăng ngày 09-12-2018 09:24:33 PM
Giá : 7.000 đ

Terminal 10MM 25A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF1000-5 Terminal Hàn PCB 5 Chân 25A 300V 10MM
Đăng ngày 09-12-2018 09:23:57 PM
Giá : 6.500 đ

 • Terminal 10MM 25A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF1000-4 Terminal Hàn PCB 4 Chân 25A 300V 10MM
Đăng ngày 09-12-2018 09:22:19 PM
Giá : 4.300 đ

Terminal 10MM 25A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF1000-3 Terminal Hàn PCB 3 Chân 25A 300V 10MM
Đăng ngày 09-12-2018 09:16:49 PM
Giá : 3.500 đ

 • Terminal 10MM 25A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

KF1000-2 Terminal Hàn PCB 2 Chân 25A 300V 10MM
Đăng ngày 09-12-2018 09:15:02 PM
Giá : 2.300 đ

 • Terminal 10MM 25A 300V có thể ghép nối để tạo khối lớn hơn, chân hàn PCB.

Domino 2Pin KF/DC128 5.0MM
Đăng ngày 01-11-2018 04:51:38 AM
Giá : 4.000 đ

Domino KF/DC128 5.0MM 2P, màu trắng sữa.

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 04:00:00 AM
Giá : 6.000 đ

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 03:59:08 AM
Giá : 5.000 đ

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây